banner

26 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดรับสมัครออนไลน์

5 กิโลเมตร

ฟันรัน

12.5 กิโลเมตร

มินิมาราธอน

28 เมษายน 2562

วันแข่งขัน

ราคาค่าสมัคร 300 บาท ทุกระยะ

ลงทะเบียน

สถานะการแจ้งชำระเงิน (อัพเดท ทุกๆ 5 นาที)

รายละเอียดงาน

วันที่จัดงาน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
สถานที่จัดงาน โครงการ The Urbana+6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 2,000 คน

ประเภทวิ่ง

  • มินิมาราธอน 12.5 กิโลเมตร
  • ฟันรัน 5 กิโลเมตร

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 300 บาท ทุกระยะการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

  1. ครบรอบ 30 ปี ปาล์มสปริงส์ จัดกิจกรรมงานวิ่งเพื่อการกุศล ให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ขาดแคลน ในอำเภอสันกำแพง
  2. เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้าน และผู้ที่สนใจทั่วไป เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอสันกำแพง

*หมายเหตุ เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่ได้รับเสื้อและเหรียญ) เด็กอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไปคิดค่าสมัครราคาผู้ใหญ่ 300 บาท

กำหนดการ

เส้นทางวิ่ง

 

ประเภทการแข่งขัน และการแบ่งกลุ่มอายุ

เหรียญรางวัล มินิมาราธอน

ด้านหน้า

ด้านหลัง

สายคล้องคอ

เหรียญรางวัล ฟันรัน

ด้านหน้า

ด้านหลัง

สายคล้องคอ

เสื้อวิ่ง

30 Years of Quality,

Still more to come, WITH LOVE.

ลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
1.โปรดกรอกข้อมูลสมัครลงทะเบียนตามความเป็นจริง
2.โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล เพราะจะไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้
3.หลังจากกดส่งข้อมูลการสมัครแล้ว โปรดเช็กอีเมลของท่านสำหรับรายละเอียดการชำระเงินค่าสมัคร

//